Reklamné kampane

Reklamné kampane

Priveďte potencionálnych zákazníkov na Vašu stránku cez reklamný odkaz na Google a ďalších weboch.

Vytvoríme Vám cielenú reklamnú kampaň, ktorá osloví návštevníkov s reálnym záujmom o Vaše produkty, či služby.

Reklamnú kampaň Google Ads Vám dnes spraví hocikto. Máte dokonca možnosť vytvoriť si ju i sami. Avšak či Vám takto vytvorený odkaz prinesie očakávaný efekt, je otázne.

Čo Vám teda ponúkame my?

  • V prvom rade vedieme kampaň tak, aby na seba v konečnom dôsledku zarobila. Jej efektivita a účinnosť je pre nás prvoradá !
  • Vytvoríme Vám kampaň a nastavíme presne na mieru. PPC reklama od nás je cielená na základe kľúčového slova, regiónu i časového zobrazenia.
  • Poskytneme Vám informácie o každom kroku, súvisiacom s Vašou kampaňou.
  • Kampaň Vám spustíme, pozastavíme , či zrušíme podľa Vašich požiadaviek – nie ste viazaní žiadnou zmluvou s výpovednou lehotou.